Skip to main content

Linoljefärg och terpentin

Målning av nytt trä

 • 1. Grundning

  Blanda enligt följande:

  Stryk denna grundfärg väl. Oxidationstiden, torktid, varierar beroende på väderlek. Beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek. Ytan skall kännas torr och lite sträv när man drar med handen över den.

  Är träet behandlat med kokt linolja eller extremt fett, t.ex tätvuxen fura eller lärk, bör färgen spädas med kokt linolja. Öka också andelen balsamterpentin.

 • 2. Mellanstrykning

  Blanda enligt följande:

  • 80% Linoljefärg
  • 20% Balsamterpentin

  Stryk färgen tunt och väl. Torktid ca 1-2 dygn.

  Är underlaget hyvlat och mycket fett och/eller täckningen efter mellanstrykning inte tillräcklig kan en andra mellanstrykning erfordras. Använd då 10-20% balsamterpentin till mellenstrykning 2.

 • 3. Slutstrykning

  Stryk färgen outspädd. Vid slutstrykning är det extra viktigt att stryka färgen tunt. Torktid ca 1-3 dygn.

  För jämnare utflytning kan färgen spädas med ca 5% kokt linolja. Önskas ett matt till halvmatt slutresultat eller en viss laserande effekt kan slutstrykningsfärgen spädas med 5-20% balsamterpentin.

Alternativ målning utan terpentin

 • 1. Grundning

  Blanda grundfärg enligt följande:

  • 25-50% Linoljefärg
  • 50-75% Kallpressad Rå Linolja

  Stryk grundningen väl och tunnt. För sågad yta välj lägre andel färg i grundningen. Låt torka ca 1 vecka. Om möjligt slipa/rugga ytan före mellanstrykning.

 • 2. Mellanstrykning

  Måla med outspädd färg, tunt och väl. Låt torka ca 2 dygn.

 • 3. Slutstrykning

  Stryk färgen outspädd. För jämnare utflytning kan färgen spädas med ca 5% kokt linolja.

Alternativ målning med en strykning

 • Används på nytt sågat trä för att ge matt slutresultat. Denna enkla behandling är lämplig till plank, staket och fasader där man önskar en slamfärgsliknande effekt. Välj en standardkulör och blanda färgen enligt följande:

  • 50% Linoljefärg
  • 40% Rå Linolja
  • 10% Balsamterpentin

  Stryk färgen i ett jämnt lager. Färgen har så god täckförmåga att ytan får kulör på denna enda strykning. Underlaget suger in överskottet av linolja och ytan får matt glans efter något dygn.

Renovering, ommålning

 • Behandla enligt 2. Mellanstrykning och 3. Slutstrykning. På trärena partier även enligt 1. Grundning.

  Färgåtgång. Mycket varierande beroende på underlag, insugning. På ohyvlat virke ca 8-13 kvm per liter. På hyvlat virke 12-20 kvm per liter
  Mellanslipning. Mycket lätt slipning med extra fint sandpapper rekommenderas på hyvlade snickerier efter grundning och mellanstrykning. Eventuellt kan två mellanstrykningar erfordras för att ge full täckning.
  Spackling. Spackling av snickerier utvändigt bör utföras sparsamt
  Kittning. För ispackling av håligheter och sprickor rekommenderas linoljekitt eller oljespackel. Spackling och fönsterkittning utföres efter grundningen. Fönsterkittet får ej innehålla silikon.
  Glans. Linoljefärg har hög glans i början. Färgen mattas efter hand, främst i soliga lägen. Utvändig linoljefärg stabiliseras som halvmatt.
  Inslag. Linoljefärg har en överlägsen inträngningsförmåga i trä. Träet tar upp den linolja det behöver. Vissa delar av träet vill ha mer linolja än andra. Vid målning kan det visa sig i en flammighet, blank-matt. Det syns oftast tydligast efter mellanstrykningen. Efter slutstrykningen uppnår man i regel en jämn upptorkning, jämn oljemättnad.
  Oxidation. Linolja torkar genom oxidation, reaktion med luftens syre. För ett bra resultat är det viktigt att hålla torktiderna. Generellt sett är det en fördel att vänta länge mellan strykningarna, t.ex. tre strykningar fördelat på 1-3 år.

Linoljefärg inomhus – Tekniska anvisningar

 • GRUNDFÄRGER

 • VIT INNEGRUND
  Högtäckande lättslipad grundfärg att använda på obehandlade träytor. Torktid 12-24 timmar. 1 liter räcker till 8-15 kvm.

 • MATTVIT INOMHUS
  Högtäckande vit som torkar upp matt på icke sugande ytor. Användes som grundfärg på tidigare målade och ej sugande underlag. Färgen kan även användas som slutstrykningsfärg då matt glans önskas. Torktid 12-24 timmar. 1 liter räcker till 8-15 kvm.

 • KULÖRT GRUNDFÄRG INOMHUS
  Späd vår utomhus linoljefärg med ca 30% balsamterpentin.

 • SLUTSTRYKNINGSFÄRGER
  Med slutstrykningsfärg menas våra standard linoljefärger ej innehållande balsamterpentin.

 • ANTIKVIT
  Slutstrykning inomhus är en standardvit speciellt framtagen för målning av snickerier inomhus. Färgen har hög glans och jämn utflytning. Färgen är bruten med Guldocker-Grön Umbra. Torktid 12-24 timmar, vid normal rumstemperatur. 1 liter räcker till 14-20 kvm.

 • Exempel ”Målning med tre strykningar på nya snickerier, vita och ljusa kulörer”

  1. Grunda med Vit Grund Låt torka minst 24 timmar. Slipa lätt. Eventuellt spacklingsarbete utförs med oljespackel.
  2. Blanda 50% Vit Grund – 50% Slutstrykningsfärg Låt torka minst 2 dygn. Slipa lätt med fint sandpapper.
  3. Slutstrykning Måla tunt med bra verktyg, t.ex Anstrykare och Moddlare. Fördriv färgen väl.
 • Exempel ”Målning av tidigare målade snickerier, vita och ljusa kulörer”

  1. Tvätta ytorna rena och fettfria med målartvätt. Rugga ev ytan med slippapper.
  2. Stryk med Matt Vit Låt torka minst 2 dygn. Slipa lätt med fint sandpapper.
  3. Slutstrykning
 • Exempel ”Målning med kulör nya snickerier”

  1. Späd Slutstrykningsfärgen med ca 30% balsamterpentin. Låt torka 2 dygn. Slipa lätt.
  2. Späd Slutstrykningsfärgen med ca 10% balsamterpentin. Låt torka minst 2 dygn. Slipa lätt.
  3. Slutstrykning med outspädd färg. Vid ommålning av tidigare målade ytor, behandla enl p.2 och 3

  Schellackering, kvistlack, av kvistar på furu bör ske före målning. Vid all målning med linoljefärg är den viktigaste regeln att man stryker färgen tunt.

Linoljefärg åldrande och underhåll

 • En linoljefärg består av ett bindemedel, kokt linolja med låg viskositet och ett färgpigment som ger kulören. Färgpigmenthalten är i linoljefärger högre än i andra färgtyper. Den tunnflytande linoljan gör det möjligt att få ”plats” med mycket pigment. Det gör linoljefärgen mycket högtäckande, och ger färgen en hög torrhalt, slutstrykningsfärgen 100%.

  En färdig linoljefärgsmålad yta har ett blankt utseende den första tiden. Beroende på pigment och geografiskt läge mattas färgen efter hand. Nedmattning sker snabbast i söderläge där solen bryter ned linoljan. När färgen mattas ljusnar den och det syns tydligast på mörka kulörer – blå och gröna. Linoljan ger pigmenten dess djupglans och brist på linolja gör att färgen så småningom börjar krita, dvs färgar av sig vid beröring. Detta i sig innebär ingen fara för underlaget då mer linolja och pigment finns att ”ta av”. Linoljan finns ju även långt in i underlaget. Det kan dock innebära vissa praktiska problem t.ex trädgårdsmöbler som färgar av sig. Vi vill påpeka att nedbrytningsprocessen endast sker utvändigt och att linoljefärg invändigt närmast har oändlig livslängd.

  Eftersom det endast är linoljan som bryts ned av sol, vind och vatten så är det i första hand den som behöver underhållas. Det sker enklast att man tillför linolja till den kritande färgen. Linoljan ger tillbaka färgen dess ursprungliga glans och djup. Linoljan skall strykas på med måtta, överskott av linolja kan göra att man får svarta prickar på ytan – organismer som gillar linolja men inte pigment.

Förslag till underhållsmetod

 • Se alltid över målade ytor i väderutsatta lägen först. Norrlägen klarar sig dubbelt så länge som söderlägen. Välj en solig och varm dag. Låt solen torka de ytor som ska underhållas. Tvätta av smuts och andra föroreningar. Stryk med pensel tunt på rå linolja – kokt linolja kan också användas – på den solvarma ytan. Efter ca en halvtimme torkas överflödig linolja av med en trasa. OBS! Dränk trasan i vatten efter användning. Risk för självantändning!

  Kolla våra Ottosons linoljefärger

  Linoljefärger från Enetorpet