BALSAMTERPENTIN, 1-LIT

Terpentin av tall, till spädning av färg, linolja och tjära, rengöring av penslar o.dyl. 100 % vegetabilisk.
127,60 kr exkl.moms

Beskrivning

Balsamterpentinn
Signalord och faroangivelsern
FARAn
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikelnr: 0209001 Kategori:

ADRESS

Claessons Trätjära AB
Stenkolsgatan 5
417 07 Göteborg 

KONTAKT

E-post: info@claessons.com
Telefon: 031-711 42 87
telefontid kl 9.00-11.00

ÖPPETTIDER

Måndag-Fredag 
kl 8.00 - 16.00 
Helgdagar stängt