Skip to main content

Bilden visar oss två huvudägare till företaget, Siv Carlsson och Staffan Classon, som startade verksamheten som en liten bisyssla redan på 1970- talet vid sidan om vår yrkesutövning som arkitekter. Sedan början av 90-talet är ”tjärhandeln” helt dominerande.

Företaget

Gamla tiders hantverkskunnande och material hade egenskaper och kvalitéer, överlägsna dagens. Vår affärsidé är att fylla behovet av traditionsenliga underhållsmaterial för att vårda och bevara både hus och skepp.