Skip to main content

DALBRÄND TJÄRA, 200-KG

Hantverksmässigt tillverkad av furustubbar, gyllenbrun.n Används främst till träpanel, timmerhus och trätak, t.ex spåntak. På torrt, sugande underlag fordras normalt två strykningar. Åtgång första strykningen ca 2-4 m2/liter, andra ca 4-8 m2/liter. För bästa resultat värm till max 70°C och tjära under sol och värme.
19290,00 kr exkl.moms

Beskrivning

Trätjära
Signalord och faroangivelser
VARNING
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Artikelnr: 0101200 Kategori:

Slut i lager