Skip to main content

EPIFANES BLANKLACK, 1-LIT

Traditionell högblank båtlack för utomhusbruk.
Epifanes Blanklack är en traditionell klarlack baserad på modifierad linolja, alkydolja och kinesisk träolja. Fernissan tränger in djupt och ger ett mycket bra skydd mot fukt, saltvatten, röta och UV-ljus, vilket gör att den kan användas i svåra marina miljöer. Lacken är elastisk och har mycket gott skydd mot vatteninträngning. Lacken behåller sin höga glans under lång tid och är enkel att över lackera för att få ett ny blank yta.n
Används till allt trä över vattenlinjen, både interiört och exteriört. Förtunnas de första strykningarna med Epifanes penselförtunning eller med lacknafta. För ett fullgott resultat i utomhusmiljö rekommenderas minst 8 strykningar. Torktid 24 h vid 20°C. 1L räcker till ca 14 m2.

488,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0504001

Beskrivning

Epifanes lack 1-komponent
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller koboltkarboxylat, kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikel nr. .
EPIFANES BLANKLACK, 1-LIT