Skip to main content

EPIFANES LACKFÄRG MÖRKGRÖN NO 218, 0,75-LIT

Högblank marin exteriörfärg.
Traditionell högblank oljebaserad lackfärg för marint bruk över vattenlinjen. Används på trä, glasfiber, stål och aluminium, både interiört och exteriört. Förtunnas med Epifanes penselförtunning. 750 ml täcker 10 m2. Torktid 24 tim vid 20°C.

392,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0607030

Beskrivning

Epifanes
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller kobolt bis (2-etylhexanoat), 2-butanonoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikel nr. .
EPIFANES LACKFÄRG MÖRKGRÖN NO 218, 0,75-LIT