LINOLJEFÄRG BERGBLÅ, 1-LIT

363,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
5919-R98B

Artikelnr: 0327001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.