LINOLJEFÄRG SILVERGRÅ, 5-LIT

1445,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
4901-B25G

Artikelnr: 0341005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.