LINOLJEFÄRG THOTTGRÖN, 1-LIT

461,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
5530-G30Y

Artikelnr: 0322001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.