Skip to main content

LINOLJEFÄRG JÄRNOXIDSVART, 1-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
8901-R65B, 1A-4D

331,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0343001
Artikel nr. .

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

LINOLJEFÄRG JÄRNOXIDSVART, 1-LIT