LINOLJEFÄRG JÄRNOXIDSVART, 1-LIT

331,20 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
8901-R65B, 1A-4D

Artikelnr: 0343001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.