Skip to main content

ISOTROL SVART GRUND, KRT 6X1-LIT

Penetrerande yttolerant grundfärg.
Alkydoljebaserad rostskyddsgrundfärg som kan användas på rostigt järn. Övermålas med Isoguard Pansar. Isotrolsystemet passar perfekt för ytor som är svåra att förbehandla.Rekommenderas för kulturhistoriska byggnader, broar och andra järnkonstruktioner.
Åtgång ca 10-12 m2/liter.
Spädning med lacknafta.
Torktid vid 23°C ca 8 tim.
Övermålningsbar 8 tim eller med samma produkt vått i vått.

3020,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0430202

Beskrivning

Isotrol svart grundfärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka cancer. Orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Endast för yrkesmässigt bruk.

Artikel nr. .
ISOTROL SVART GRUND, KRT 6X1-LIT