Skip to main content

EPIFANES SIDENMATT, KRT 12X1-LIT

Sidenmatt oljebaserad lack utan UV-skydd.
Epifanes Sidenmatt är en enkomponent interiörlack framtagen för att ge en sidenmatt yta på snickerier och inredning interiört. Lacken är baserad på alkyduretanolja och har en god motståndskraft mot repor, beläggningar och hushållskemikalier. n
Används som slutstrykning ovanpå 3-4 lager Epifanes Blanklack, Polyuretanlack eller Teaklack.
1 liter räcker till ca 13 m2.

5616,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0504021

Beskrivning

Epifanes lack 1-komponent
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller koboltkarboxylat, kan orsaka en allergisk reaktion.