EPIFANES LACKFÄRG BLÅ NO 215, 0,75-LIT

333,00 kr exkl.moms

Högblank marin exteriörfärg.
Traditionell högblank oljebaserad lackfärg för marint bruk över vattenlinjen. Används på trä, glasfiber, stål och aluminium, både interiört och exteriört. Förtunnas med Epifanes penselförtunning. 750 ml täcker 10 m2. Torktid 24 tim vid 20°C.

Artikelnr: 0607031 Kategori:

Beskrivning

Epifanes
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller kobolt bis (2-etylhexanoat), 2-butanonoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.