LINOLJEFÄRG BRÄND UMBRA, 3-LIT

862,90 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
8404-Y73R, 1A-711

Artikelnr: 0318003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.