LINOLJEFÄRG JÄRNOXIDBRUN, 5-LIT

1403,90 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
8107-Y76R, 1A-663

Artikelnr: 0317005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.