LINOLJEFÄRG VARMGRÅ, 5-LIT

1445,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
S2502-Y

Artikelnr: 0337005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.