LINOLJEFÄRG GULDGUL, 3-LIT

923,50 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
2740-Y25R, 2A-94

Artikelnr: 0306003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.