LINOLJEFÄRG GULDOCKRA, 1-LIT

331,20 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
4144-Y27R, 1A-94

Artikelnr: 0305001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.