LINOLJEFÄRG CAPUT MORTUUM, 5-LIT

1403,90 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
6523-Y97R, 1A-20D

Artikelnr: 0316005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.