LINOLJEFÄRG VIT TITAN-ZINK, 3-LIT

816,20 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
0402-Y07R, Högvit. Linoljefärg av svensk kallpressad kokt linolja och pigment. Färgen är fri från lösningsmedel. Samma basfärg används i de flesta fall till alla strykningar och både in- och utvändigt. Torktid 2-3 dygn. Vid inomhusmålning kan 1% torkmedel cosirk tillsättas till färgen om kortare torktid önskas. Normalt behövs tre strykningar. Färgen fäster på de flesta underlag. Viktigt att måla tunt och att hålla torktiderna samt att måla med svinborstpenslar av god kvalitet. Penslarna tvättas lämpligen i såpa. Målade ytor rengörs med diskmedel och vatten. Täcker 12-20m2 /l.

Artikelnr: 0301003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.