Skip to main content

OLJEVAX, BURK 3-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
Ottosson Oljevax används som en skokräm för att skydda och ge en vacker lyster på tegelgolv, kakelplattor, bordsskivor och fönsterbänkar av natursten, trä och metall.
Oljevax är perfekt på ytor laserade med Ottossons Lasyrkulörer. Oljevaxen missfärgar lasyren minimalt och ytan blir skönt sammetslen. Stryk ut oljevaxkrämen mycket tunt med trasa eller skoborste . Polera ytan till sidenglans med en mjuk skoborste efter ett dygn. Produkten är extremt dryg och 1 liter oljevax räcker till 30 -50 m2.

1460,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0390105

Beskrivning

Oljevax
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
OLJEVAX, BURK 3-LIT