EPIFANES SIDENMATT, 1-LIT

445,00 kr exkl.moms

Sidenmatt oljebaserad lack utan UV-skydd.
Epifanes Sidenmatt är en enkomponent interiörlack framtagen för att ge en sidenmatt yta på snickerier och inredning interiört. Lacken är baserad på alkyduretanolja och har en god motståndskraft mot repor, beläggningar och hushållskemikalier. n
Används som slutstrykning ovanpå 3-4 lager Epifanes Blanklack, Polyuretanlack eller Teaklack.
1L räcker till runt 13 m2.

Artikelnr: 0504020 Kategori:

Beskrivning

Epifanes lack 1-komponent
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller koboltkarboxylat, kan orsaka en allergisk reaktion.