Skip to main content

EPIFANES EASY FLOW, 4-LIT

Djuppenetrerande impregneringsolja för trä. Avsedd för impregnering av torra träslag såsom mahogny och furu men även som rostskydd. Kan också tillsättas i lack eller färg för att få bättre flyt. Oljan är en mix av naturliga oljor, bl.a. linolja och tungolja, och torkar snabbare är traditionell linolja. Vänta minst 4-5 dygn mellan oljningen och lackningen.

1283,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0504034

Beskrivning

Epifanes impregnerimngsolja
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.