Skip to main content

EPIFANES PU-SPRUTFÖRTUNNING, 1-LIT

Förtunning för 2-komponent polyuretanlack och färg för att enklare kunna stryka ut och få bättre utflytning.

328,80 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0607302

Beskrivning

Epifanes PU-penselförtunning
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Artikel nr. .
EPIFANES PU-SPRUTFÖRTUNNING, 1-LIT