EPIFANES SPRUTFÖRTUNNING, 1-LIT

179,20 kr exkl.moms

Används till 1-komponents färg och lack.
Denna förtunning är avsedd för sprutmålning med enkomponent lack, färg och primer. den är även lämplig till avfettning av trä samt befintlig lack och färg. Följ respektive lack och färgs anvisningar och produktinformation vid användning av Epifanes Sprutförtunning.

Artikelnr: 0607310 Kategori:

Beskrivning

Epifanes sprutförtunning
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.