Skip to main content

EPIFANES PENSELFÖRTUNNING, 1-LIT

Till enkomponentsprodukter för penselstrykning.
Epifanes Förtunning används som lösningsmedel till Epifanes Blank, Teak, och Sidenlacker vid målning med pensel eller roller.

208,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0504051

Beskrivning

Epifanes förtunning
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Artikel nr. .
EPIFANES PENSELFÖRTUNNING, 1-LIT