Skip to main content

EPIFANES 2-KOMP PU-PRIMER VIT, 750 G

Primer för Epifanes 2-kom polyuretanlackfärg på glasfiber, epoxi, stabilt trä, etc.
Endast för professionell användning.
Epifanes 2-komp PU-primer är baserad på en blandning av polyester och polyuretan och skapar ett jämnt ytskiktet och säkerställer en god vidhäftning. Primern är snabbtorkande och enkel att applicera. Lämplig att använda som grundfärg vid målning på glasfiber, befintlig polyuretanlack eller på epoxibaserade system över vattenlinjen. n
En förpackning på 750g innehåller 600g bas och 150g härdare, räcker till ca 8 kvm.

538,40 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0607251

Beskrivning

Epifanes PU-primer komponent A
Signalord och faroangivelser
FARA
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Epifanes PU-primer komponent B
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Artikel nr. .
EPIFANES 2-KOMP PU-PRIMER VIT, 750 G