LINOLJEFÄRG BERGBLÅ, 5-LIT

1445,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
5919-R98B

Artikelnr: 0327005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.