LINOLJEFÄRG KROMOXIDGRÖN, 3-LIT

1483,20 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
5433-G25Y, 1A-811

Artikelnr: 0326003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.