LINOLJEFÄRG THOTTGRÖN, 3-LIT

1138,00 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
5530-G30Y

Artikelnr: 0322003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.