Skip to main content

LINOLJEFÄRG SKRUTTGRÖN, 5-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
6717-G28Y

1579,60 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0323005

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
LINOLJEFÄRG SKRUTTGRÖN, 5-LIT