Skip to main content

LINOLJEFÄRG THOTTGRÖN, 5-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
5530-G30Y

1579,60 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0322005

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
LINOLJEFÄRG THOTTGRÖN, 5-LIT