LINOLJEFÄRG ÖVEDSGRÖN, 5-LIT

1674,40 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
5919-G37Y

Artikelnr: 0324005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.