Skip to main content

LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR, 0,5-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
Brytning efter koder eller kulörprov

402,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0371000
Artikel nr. .

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR, 0,5-LIT