Skip to main content

SLAMFÄRG GYSINGEGRÅ, 10-LIT

Varm ljust grå kulör, motsvarar ungefär järnvitriol, ca NCS S3502-Y Miljömedveten traditionell utomhusfärg för ohyvlat trä. Täckförmåga 3-5 kvm/liter, yttorr efter ca 1-2 tim, övermålningsbar efter ca 24 tim. Helmatt.n Kokad på kravodlat rågmjöl, vatten, järnvitriol, linolja och pigment.
798,40 kr exkl.moms

Beskrivning

Slamfärg Gysingegrå
Signalord och faroangivelser
VARNING
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller: Hexansyra, 2-etyl, koboltsalt och 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka allergist reaktion.

Artikelnr: 0707003 Kategori:

Slut i lager