Skip to main content

EPIFANES MULTI MARIN PRIMER GRÅ, 0,75-LIT

Primer till båtbotten

379,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0607014

Beskrivning

Epifanes Multi Marine Primer
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Artikel nr. .
EPIFANES MULTI MARIN PRIMER GRÅ, 0,75-LIT