Skip to main content

EPIFANES MULTI MARIN PRIMER VIT, 2-LIT

Primer till båtbotten

829,60 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0607013

Beskrivning

Epifanes Multi Marine Primer
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.