LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR, 1-LIT

537,50 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
Brytning efter koder eller kulörprov

Artikelnr: 0371001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.