Skip to main content

Animaliska limmer

Animaliskt lim, benlim i form av pärlor och hudlim i pulverform

Animaliska har många avancerade användningsområden där det krävs ett lim som binder långsamt och som kan lösas upp utan att skada de stycken som fästs. Benlim, pärllim, används till limfärg, enklare möbelsnicker, bokbinderi, andra former av limning som skall kunna lösas upp. Hudlimmet är starkare och ger tunnare limfogar vilket gör det lämpligt för finsnickerier med möbler, intarsia- och fanérarbeten. Limmet blötläggs ca en timma innan det värms till max 65°C. Vattenbad rekommenderas.