Skip to main content

Akvarellfärg

Ottosson Färgmakeri AB Paletten består av en blandning av traditionella och moderna färger

Akvarellfärgerna är baserade på oblandade pigment och gummi arabicum medium. Ottossons akvarellfärger innehåller inte miljöfarliga pigment. I beskrivningen av färgerna används akvarellisten Arne Isakssons terminologi. Täckkraft:   T = transparent      ST = semi transparent       O = opaque (opak) Egenheter: Varje färg har sina egenheter som framkommer mer eller mindre tydligt beroende på hur man används sina färger. En klassificering används för vissa färger: Fläckare; en färg som starkt färgar och som är svår att lyfta bort från från pappret. Anhopare; färgen hopar sig när den är utmålad, som små klungor Bitare; biter sig gärna fast i kanterna av det målade fältet Pigmentfördelare; ger en jämnt färgad yta. Ljusäkthet; anges i en åttagradig skala där 8 är helt ljusäkta och 1 har mycket låg ljusäkthet.